georipper


GeoRipper-minikaivurin ja muut maasahat kuitukaapeleiden, johtojen, putkien ja juuriesteiden asentamiseen löydät Talhun tuotevalikoimasta.