Yhteystiedot

Asiakaspalvelun sähköposti: talhu@talhu.fi

Puhelin: huolto 010 4249 440

Tilaaminen

Koneen huollon voi tilata sähköpostilla, puhelimitse tai Talhun verkkokaupan varausjärjestelmästä. Huolto- tai korjaustilauksen yhteydessä on ilmoitettava laitteen tiedot ja vikakuvaus, tilaajan tiedot sekä laskutustiedot.

Asiakas sitoutuu huolto- tai korjaustilauksen yhteydessä näihin toimitusehtoihin. Pidätämme oikeuden ehtojen muutoksiin.

Huoltotyö

Huollon tarkoituksena on tehdä koneen huolto-ohjelmassa määritellyt työt, vaihtaa määritellyt varaosat sekä sellaiset osat, jotka todetaan kuluneeksi niin, että koneen käyttö seuraavaan huoltoon asti todennäköisesti häiriintyy ilman osien uusimista.

Korjaustyöt

Korjaustyön tarkoituksena on poistaa koneen toimintahäiriö. Korjaushuolto sisältää vian etsinnän, korjauksen, varaosien hankinnan ja vaihdon sekä koneen toiminnan tarkastamisen.

Kustannusarvio

Haluttaessa Talhu esittää arvion huollon tai korjauksen kustannuksesta. Mikäli arvion esittäminen vaatii huollettavaan koneeseen tehtäviä toimenpiteitä, arvion tekemisestä laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Kustannusarvio ei sido Talhua, ellei hintakatosta ole nimenomaan sovittu. Mikäli koneen korjauksen yhteydessä huomataan arvion ylittyvän selvästi, Talhu on tilaajaan yhteydessä ja sopii jatkotoimenpiteistä.

Toimitusaika

Huolto- tai korjaustilauksen yhteydessä annetaan arvio huollon tai korjauksen valmistumisesta. Mikäli työ viivästyy arvioidusta ajankohdasta Talhu ilmoittaa asiakkaalle viivästyksestä. Talhu ei vastaa toimituksen viivästymisen aiheuttamista kustannuksista.

Mikäli asiakas ei nouda konetta viikon kuluessa huollon valmistumisen ilmoittamisesta eikä muuta ole sovittu, Talhu laskuttaa koneen varastoinnista hinnaston mukaisesti.

Huollon tai korjauksen suorituspaikka

Huolto- ja korjaustyöt suoritetaan sopimuksen mukaan joko Talhu Oy:n tai Talhun valtuuttaman huoltoliikkeen tai tilaajan tiloissa.

Tiedot suoritetusta huollosta ja korjauksesta

Talhu kirjaa tehdyt työt ja käytetyt varaosat huoltotilaukselle omaan tietojärjestelmäänsä. Asiakas saa nämä tiedot laskutuksen yhteydessä.

Vastuu puutteellisesti suoritetusta huollosta tai korjauksesta

Mikäli Talhu ei ole suorittanut huoltoa tai korjausta sopimuksen mukaisesti tai muuten ammattitaitoisesti, Talhu korjaa puutteet mahdollisimman nopeasti.

Tilaajan on viivyttelemättä ilmoitettava havaitsemistaan puutteista tai virheistä.

Vastuuaika

Talhu vastaa huollosta 6 kk ajan ja asennetuista osista valmistajan takuuehtojen mukaisesti, ellei muuta ole sovittu.

Vastuun rajoitus

Talhun vastuu ei koske virheitä tai vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet Talhusta riippumattomista syistä, kuten koneen virheellisestä käytöstä, tilaajan tai kolmannen osapuolen suorittamista virheellisistä huoltotoimista. Talhu ei vastaa myöskään koneen normaalista kulumisesta.

Välilliset vahingot

Talhu Oy ei vastaa puutteellisen huollon tai korjauksen aiheuttamista välillisisistä vahingoista eikä kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista.

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisterimme on luottamuksellinen ja perustuu henkilötietolakiin (523/1999 10§). Emme luovuta rekisteritietoja ulkopuolisten käyttöön.

Muut ehdot

Siltä osin, kuin näissä sopimusehdoissa ei ole muuta mainittu, noudatetaan korjaushuollon yleisiä sopimusehtoja ”NR 15 FI”.