Aggregaatti varmistaa sähkönsaannin haastavissakin olosuhteissa

Aggregaatti, joka tunnetaan myös nimellä generaattori, eli polttomoottori-generaattori, on laite, joka muuttaa mekaanista energiaa sähkövirraksi. Aggregaattia käytetään yleensä paikoissa, jossa ei ole saatavilla vakituista sähkönsyöttöä tai kun halutaan varmistaa sähkön saanti kriittisissä tilanteissa.

Oikeaa aggregaattia valitessa, tulee ottaa huomioon ensisijaisesti tarvittava teho, käytettävissä oleva polttoaine ja laitteen siirrettävyys. Muita valittaessa pohdittavia asioita voivat olla esimerkiksi investointi- ja käyttökustannukset, yhtäjaksoisen käyttöajan pituus ja sähkön laatuvaatimukset.


Huomioitavaa aggregaatin valinnassa

Aggregaatin tuottama teho
Aggregaattien teho ilmoitetaan yksikössä kilowatti (kW) tai kilovolttiampeeri (kVA). Arvot eivät suoraan vastaa toisiaan. Kilovolttiampeerit muutetaan kilowateiksi kertomalla ne tehokertoimella cos phi, jonka arvo on tyypillisesti välillä 0.8-0.9. Talhun mallistossa tehoarvot on selkeyden vuoksi merkitty kaikille malleille kilowatteina. Kilovolttiampeerit voivat olla lisätietona sekä kilovolttiampeereina.

Aggregaattien teho ilmoitetaan kahdella arvolla. Nimellislähtöteho tarkoittaa tehoa, jota aggregaatti tuottaa jatkuvassa käytössä. Suurin lähtöteho tarkoittaa tehoa, jonka aggregaatti tuottaa hetkellisesti, esimerkiksi työkoneen käynnistyessä.

Työkoneiden tehon tarve
Sähkökäyttöiset työkoneet tarvitsevat käynnistyessään selvästi suuremman tehon, kuin mitä koneen tehoksi ilmoitetaan konekilvessä. Alla olevassa taulukossa on esitetty käynnistyskertoimia eri konetyypeille. Tarvittava aggregaatin suurin lähtöteho saadaan kaavalla:

Sähkötyökoneen nimellisteho x käynnistyskerroin.

Esimerkiksi 2 kW uppopumppu tarvitsee aggregaatin, jonka suurin lähtöteho on 2 kW x 3,5 = 7 kW.

KONETYYPPIKYNNISTYSKERROIN
Pientä käynnistystehoa vaativat laitteet
Esimerkiksi: valaisimet, lämmittimet, porakoneet
1,5
Pientä käynnistystehoa vaativat laitteet
Esimerkiksi: vesipumput, kulmahiomakoneet, pyörösahat, ketjusahat
2,5
Pientä käynnistystehoa vaativat laitteet
Esimerkiksi: painepesurit, uppopumput, kompressorit, betonimyllyt, ilmastointilaitteet, pakastimet
3,5

Polttoaine, käyttöaika ja käynnistys
Aggregaattia valitessa on hyvä selvittää yhtäjaksoisen käyntiajan pituus ja parhaiten käyttöön sopiva polttoaine. Mikäli aggregaatti on käytössä työmaalla, jossa varastoidaan polttoöljyä työkoneita varten, on dieselgeneraattori hyvä valinta. Jos taas ympäristössä käytetään bensalaitteita tai tarvittava generaattori on pienitehoinen, on bensiinikäyttöinen generaattori oikea valinta.

Varavoimakäytössä oleva aggregaatti tarvitsee ison tankin tai säännöllistä polttoaineen tankkausta. Työmaageneraattoreihin on saatavilla lisäsäiliöitä tarpeen mukaan. Omakotitaloihin, vapaa-ajan asuntoihin ja karavaanarikäyttöön riittää yleensä vakiosäiliö.

Aggregaatteja on saatavilla sekä käsikäynnityksellä narulla että myös sähkökäynnistyksellä. Käynnistystapa on lähinnä mukavuusasia, sillä molemmat vaihtoehdot ovat yhtä toimivia.

Sähkön laatu
Aggregaatti tuottaa voimavirtaa (400V, kolme vaihetta, 16A-32A-64A pistokevaihtoehdot), valovirtaa (240V, Sukopistoke tai karavaanaripistoke) tai 12V/24V tasavirtaa.

Käytettävät työkoneet määrittelevät sähkön laadun tarpeen. Tyypillisesti työmailla käytetään sekä voima-, että valovirtaa, yksityiskäytössä useimmiten valovirtaa. 12V/24V invertterillä varustetut generaattorit tuottavat tasalaatuista virtaa esimerkiksi tietokoneille. Herkille laitteille sopivat myös generaattorit ilman invertteriä, kun lisävarusteeksi valitaan AVR-jännitteensäädin.

Äänenpaine
Aggregaatin tuottama melutaso on myös hyvä huomioida valinnassa. Melutaso on aina ilmoitettu teknisissä tiedoissa. Huomioitavaa on, että äänenpaineen ylittäessä 88 desibeliä, on käytettävä kuulosuojaimia.


Aggregaattien tuotemallisto

Invertterillä varustetut mallit
Kaikki invertterillä varustetut generaattorimme ovat bensiinikäyttöisiä, teholuokkina 1,6 kW – 6 kW. Kaikki mallit tuottavat valovirtaa 240V sekä tasavirtaa 12V/24V. Mallimerkintä on tyyppiä P3500i.

Valovirta-aggregaatit
Valovirta-aggregaatteja löytyy kahdessa mallisarjassa. P-mallit P3000 ja P8000 ovat bensiinikäyttöisiä perusaggregaatteja, joiden hankintahinta on edullinen ja käyttö luotettavaa. Raskaampaan käyttöön valovirtasarjassa on QEP-mallisto, joissa polttoaine riittää hyvän hyötysuhteen ja ison säiliön avulla pitkään. Mallisarjassa tehoa löytyy neljään kilowattiin asti. Mallistoa saa myös jännitteensäätimellä (AVR) varustettuna.

Keskikokoiset voimavirta-aggregaatit
P- ja QEP-mallisarjojen voimavirta-aggregaatit ovat siirrettäviä tehopakkauksia, teholuokassa 4 kW – 10 kW. Ne on tarkoitettu tyypillisesti työmaalle, jossa virtaa jaetaan usealle laitteelle.
Voimavirtamallistossa löytyy paljon aggregaatteja bensiini- ja dieselkäyttöisinä, varusteluvaihtoehtoina jännitteensäädin (AVR), pyörä- ja kahvasarjat sekä maavuotoreleet (ELR).
QEP-sarjan S-mallit, QEP S7 ja S14 ovat äänieristettyjä ja suojakoteloituja. Niiden äänenpainetaso (Lpa 7 m päässä) on vain 61–65 desibeliä.
QEP-mallistosta löytyy myös vaihtoehto hitsauskäyttöön, QEP W210.

Isot aggregaatit
Raskaan sarjan QES-aggregaatit on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön työmaalla ja niitä liikutellaan hinausvarustuksella tai trukeilla. QES-aggregaatit ovat dieselkäyttöisiä ja ne on varustettu isolla polttoainesäiliöllä. Ne sopivat jopa viikon yhtäjaksoiseen käyttöön. Sisäänrakennettu Power Management System mahdollistaa polttoaineenkulutuksen optimoinnin. Teholuokat ovat 7–25 kW.


aggregaattien käyttö

Huomioi, että aggregaatit toimitetaan yleensä ”kuivina” ilman öljyä ja polttoainetta. Laitteeseen sopiva öljy on merkitty käyttöohjeeseen ja tieto löytyy myös valmistajan verkkosivuilta. Jos olet epävarma käyttämäsi öljyn sopivuudesta, ole yhteydessä myyjään.

Suositeltu polttoaine bensiinikäyttöisissä generaattoreissa on pienkonebensiini. Se on kalliimpaa kuin normaali 95- tai 98-oktaaninen bensiini, mutta se ei nokea, ei vaurioita tiivisteitä, ei tee sakkaa ja se säilyy pitkään. Huomioi, että bensiiniä ei saa säilyttää kotioloissa enempää kuin 25 litraa.

Käynnistys

  • Tarkasta, että öljysäiliössä on öljyä ja tankissa oikeaa polttoainetta.
  • Käynnistä ensin generaattori ja kytke vasta sen jälkeen käytettävä työkone generaattoriin.
  • Mikäli laitteessa on ESC-kytkin, kytke se OFF-asentoon ennen käynnistystä ja ON- asentoon käynnistyksen jälkeen
  • Käännä polttoainesäiliön korkissa oleva ilmaventtiili auki, ON-asentoon
  • Sammutus päinvastaisessa järjestyksessä
  • Sijoittamisessa on huomioitava, että työmaageneraattoreiden vähimmäisetäisyys seinästä on 8m. Pienet generaattorit sijoitetaan tuulettuvaan paikkaan, ei sisätiloihin.
  • Huomioi, että melun ylittäessä 88 desibeliä on käytettävä kuulosuojaimia.