Oikea rakennuslämmitin kasvattaa tehokkuutta

Oikean rakennuslämmittimen valinta työmaalle on tärkeää, sillä se kasvattaa tehokkuutta ja luo hyvät olosuhteet työnteolle. Lämmitintyypin valintaan vaikuttaa ensisijaisesti tarvittava teho ja käytettävissä oleva energia. Muita vaikuttavia asioita voivat olla esimerkiksi laitteen investointi- ja käyttökustannukset, siirrettävyys ja käyttötapa. Valintaan vaikuttaa myös se, tarvitaanko lämpöä useisiin erillisiin tiloihin vai lämmitetäänkö isoa yhtenäistä tilaa yhdellä tehokkaalla lämmittimellä.

Lämmitystehon tarpeeseen vaikuttavat lukuisat seikat, kuten merkittävimpinä lämmitettävän alueen tilavuus ja rakenteet sekä ulkolämpötila. Vahvasti yksinkertaistettuna nyrkkisääntönä lämmittimien tehon valinnassa voidaan eristetyssä tilassa pitää 0,035 kW tarvetta lämmitettävää kuutiota kohti. Nyrkkisääntö edellyttää lämmön kierrosta huolehtimista, jotta teho jakautuu tasaisesti tilaan.

 1. Mittaa ja laske huoneen tilavuus:
  Tilavuus V = pituus x leveys x korkeus = m3

 2. Määritä sisä- ja ulkolämpötilan välinen ero:
  Jos haluttu sisälämpötila on esimerkiksi +15 astetta ja ulkona on -10 astetta. Silloin lämpötilaero on 25 astetta. Lämpötilaeron merkintänä on T.

 3. Otetaan huomioon tilan lämpöeristys:
  Tilan eristys määrittelee niin kutsutun K-arvon. Alla olevasta listasta voit valita lähinnä tilan eristystasoa olevan
  arvon.

  K = 1: Erittäin hyvin eristetty, vähintään 10 cm eristys katossa ja seinissä.
  K = 2: Eristetty, katosta ja seinistä löytyy eriste.
  K = 3: Huonosti eristetty, muuratut seinät, katolla ei eristystä.
  K = 4: Ei eristystä, katto ja seinät puusta.

  Lämmittimen tehontarve = Tilavuus V x Lämpötilaero ΔT x K-arvo = kcal/h
  (1 kW = 1 kcal/h / 860)


Lämmitintyypit

Sähkölämmittimet
Sähkölämmittimet
ovat investointikustannuksiltaan edulliset. Sähkölämmittimiä on saatavilla muutaman kilowatin tehoisista neljään kymmeneen kilowattiin saakka, ne sopivat parhaiten pienehköjen tilojen lämmitykseen. Niiden käsittely on helppoa, laitteet painavat kahdeksasta viiteen kymmeneen kiloon. Ne ovat erittäin varmatoimisia ja huollon tarve rajoittuu käytännössä puhtaana pitämiseen.

Öljylämmittimet
Öljylämmitin on luonteva vaihtoehto työmaille, joissa varastoidaan ja käytetään polttoöljyä työkoneissa. Laitteet ovat varmatoimisia, mutta voivat vaatia kohdekohtaisen polttimen säädön ennen käyttöönottoa. Yhdellä kilolla polttoöljyllä saadaan lämmön tuottoa noin 11,6 kWh.
Öljylämmittimien teholuokat ovat välillä 50-250 kW ja ne sopivat suurtenkin tilojen lämmitykseen. Lämmittimissä eiole jäätyviä osia ja ne voi jättää käyttämättöminä kylmiinkin olosuhteisiin

Nestekaasulämmittimet
Aiemmin mainituissa öljylämmittimissä voidaan kaikissa malleissa käyttää polttoaineena myös nestekaasua. Varsinainen PGM nestekaasulämmittimien mallisto kattaa teholuokat 10-100 kW. Ne ovat tehokkaita ja nopeita lämmöntuottajia. Yhdellä kilolla nestekaasua saadaan lämmön tuottoa noin 12,8 kWh. PGM 12 lukuun ottamatta kaikissa malleissa on portaaton tehonsäätö. Miinuksena nestekaasulämmittimien käytössä on nestekaasun palaessa syntyvä kosteus. Lisäksi laitteita saa käyttää vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.

Vesikiertolämmittimet
Vesikiertolämmitin on erinomainen ratkaisu kohteisiin, joissa on käytettävissä kaukolämpöverkko tai kiinteistön oma kiertovesijärjestelmä. Laitteet ovat helposti siirrettäviä ja niitä on saatavissa teholuokkiin 35-105 kW.

Roudansulattajat
Roudansulattajat on tarkoitettu maan sulattamiseen pienehköltä alueelta talviaikaan. Roudansulattajia saa sekä öljy- että sähkötoimisina.

Sähkötoimisen roudansulattajan yleisin käyttötarkoitus on seurakuntien haudan kaivuutyöt. Muita käyttökohteita sekä öljy- että sähkötoimisilla roudansulattajilla ovat maan sulatus perustustöissä tai kaapelikaivannoissa. Öljytoiminen roudansulattaja on erittäin tehokas, lämmitysteho on 105 kW. Sähkötoimisten roudansulattajien etuja ovat sulatustehon täsmällinen suuntaus ja pieni investointikustannus.

Lämmittimien käyttö

Kaikkien lämmitinmallien mukana toimitetaan käyttö- ja huolto-ohjeet. Teknisesti oikean käytön lisäksi on tärkeää sijoittaa lämmitin oikein. Jos mahdollista, lämmitettävä alue on hyvä erottaa muusta työmaasta. Jo pelkkä muovikalvo säästää runsaasti energiaa. Lämmitin on myös hyvä sijoittaa suoraan lämmitettävään tilaan ja johtaa pakokaasut ulos.

Vaihtoehdot lämmittimen sijoittamiseksi

Sähkölämmitin sijoitetaan katonrajaan, puhallus alaviistoon

Öljylämmittimen imuilma otetaan ylhäältä ja puhalletaan alas. Tämä voidaan tehdä kahdella eri tavalla. Huom! Älä suuntaa lämmitintä alaviistoon, vahinkovaara!

Jos ölylämmitin tulee sijoittaa ulos, se kanavoidaan näin.

Huuhtele koko tila lämpimällä ilmalla.