Oikean uppopumpun avulla vedenpoisto sujuu tehokkaasti

Oikean uppopumpun valinta on merkittävä tekijä tehokkaassa vedenpoistossa. Uppopumppuja on saatavilla monenlaisina eri malleina, jotka sopivat erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sopivan uppopumpun avulla vedenpoisto sujuu helposti ja tehokkaasti. Uppopumpun valintaan vaikuttavat ensisijaisesti pumpattavan veden laatu, nostokorkeus, tarvittava poistonopeus ja käytettävissä oleva sähköliitäntä. Muita valintaan vaikuttavia asioita ovat pumppausmatka vaakatasossa ja pumppaustilanne, sillä valvomattomille pumpuille tarvitaan käynnistysautomatiikka.


Huomioitavaa uppopumpun valinnassa

Pumpattava vesi
Veden laatu määrittelee valittavan pumpun tyypin. Veden seassa voi olla soraa, pieniä kiviä, kovia kiintoaineita, käymäläjätettä, mutaa ja liejua. Lisäksi vaikuttavana tekijänä on myös veden suolapitoisuus ja lämpötila sekä veteen liuenneet kemikaalit. Jäljempänä on esitetty eri pumpputyyppien soveltuvuutta erilaisille veden koostumuksille, mukaan lukien pumpun läpi menevä raekoko.

Nostokorkeus ja tuotto
Pumpun tarvittava teho määräytyy nostokorkeuden ja tarvittavan veden poistonopeuden mukaan. Uppopumppujen tyypillisessä käyttötavassa, montun tyhjennyksessä, nämä tarkoittavat tyhjennettävän montun syvyyttä ja täyttymisnopeutta. Vaakasuunnassa noin 10 metrin siirtomatka vastaa yhden metrin korkeuseroa.
Talhun verkkokaupassa suurin nostokorkeus [m] ja pumppauksen nopeus, eli tuotto [m3/h ja l/min], on ilmoitettu kaikille pumpuille teknisissä tiedoissa.

Käytettävissä oleva sähkö
Uppopumppuja on saatavilla sekä 240 V [Suko-pistoke], että 400 V [voimavirtapistoke] jännitteille, syöttöjännite ja virta (tarvittava sulake [A]) on ilmoitettu pumppujen teknisissä tiedoissa.

Käynnistysautomatiikka
Mikäli pumppu jätetään valvomatta pitkäksi aikaa, se on hyvä varustaa pintavahdilla. Pintavahti valvoo veden pinnan korkeutta ja sammuttaa pumpun, jos pumpattavaa vettä ei ole. Pintavahti myös käynnistää pumpun uudelleen tarvittaessa. Lämpörele suojaa ylikuormalta ja liian korkealta lämpötilalta

Uppopumppujen tuotemallisto

vesipumput, grindex, spt

Vesipumput
Vesipumput pystyvät käsittelemään vettä, jossa on mursketta, soraa ja pientä kiveä. Vesipumput ovat erinomaisia rakennustyömaiden ja vapaa-ajan kohteiden sekä maatalouden ja puutarhojen veden pumppaukseen.

mutapumput, lietepumput, grindex, spt

Mutapumput
Liete- ja mutapumput ovat suunniteltu pumppaamaan vettä, jossa on liejua tai mutaa. Ne sopivat hyvin samankaltaisiin käyttökohteisiin kuin vesipumput, mutta imevät isompia kiintoaineita.

viemäripumput, repijäpumput, grindex, spt

Viemäripumput
Viemäripumput eli repijäpumput
ovat tarkoitettu viemärihommien lisäksi kohteisiin, joissa veden seassa on lehtiä ja risuja sekä jätevesikohteisiin. Silppuavia pumppuja käytetään samoissa kohteissa, mutta niillä voidaan pumpata myös käymäläjätteitä, joissa on esimerkiksi vaippoja, siteitä ja muuta suurempaa silputtavaa jätettä.

uppopumput, spt, grindex

Erikoispumput
Erikoispumput, kuten RST-pumput, sopivat kemiallisesti saastuneelle vedelle, merivedelle ja typpipitoiselle maatalousvedelle. Kuuman veden RST-pumppuja toimitetaan tehdastilauksena, niillä voi pumpata jopa 75-asteista vettä. Normaaleilla pumpuilla voi pumpata korkeintaan 40- asteista vettä. Erikoismalleilla (esim. SPT PR370) voidaan vesi pumpata tasaisiltakin pinnoilta lähes kokonaan.

varusteet, uppopumppu

Lisävarusteet uppopumppuun
Pumpun teknisissä tiedoissa on kerrottu letkuliittimen tyyppi. Jos pumpussa on karaliitin, poistoletku kiinnitetään liittimeen letkunkiristimellä. Mikäli pumpussa on kierteet kynsiliittimelle, pumppu varustetaan kynsiliittimellä. Poistoletkussa tulee tällöin olla myös kynsiliitin.

Joihinkin pumppuihin voidaan asentaa liitosletkusarja, 20 cm kova kumiletku kahdella kiristimellä ja yhdellä kynsiliittimellä. Tällöin kynsiliittimellä varustettu poistoletku on helppo kiinnittää ja samalla pienennetään riskiä letkun litistymisestä pumpun mahdollisesti kaatuessa.

Poistoletkut myydään yleensä 25 tai 50 m kiepeissä, halkaisijat ovat 2”, 3” tai 4”. Oikea halkaisija on ilmoitettu pumpun teknisissä tiedoissa.

Suositeltava lisävaruste on nostoköysi, pumppua ei saa laskea ja nostaa virtakaapelista.

Uppopumpun käyttö

Uppopumpun käyttö on helppoa ja vaivatonta. Sinun tulee vain kiinnittää poistoletku, laskea pumppu köydellä kuoppaan, kytkeä syöttö ja pumppu alkaa pumppaamaan vettä. Turvallisen ja ympäristöystävällisen käytön varmistamiseksi huomioi myös alla luetellut asiat:

1. Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu valmistajan ohjeisiin ennen pumppujen käyttöä, jotta saat selville tarkat vaatimukset ja varotoimet.

2. Pumppua ei saa laskea ja nostaa virtakaapelista.

3. Tarkista sähköliitännät. Varmista, että sähköliitännät ovat turvallisia ja asianmukaisia, ja käytä aina suojamaadoitettuja pistorasioita ja jatkokaapeleita.

4. Sijoita pumppu oikein: aseta pumppu tasaiselle ja tukevalle alustalle, jotta se pysyy paikallaan eikä siirry tai kaadu.

5. Käytä oikeaa letkua: valitse oikeanlainen letku pumppaamallesi vedelle. Käytä esimerkiksi letkua, joka kestää kemikaaleja, jos pumppaat kemiallisesti saastunutta vettä.

6. Älä käytä pumppua jatkuvasti ylikuormitettuna tai liian korkealla nostokorkeudella. Tämä voi johtaa pumppuun kohdistuviin vahinkoihin ja heikentää sen toimintaa.

7. Tarkista pumppu säännöllisesti sen käytön aikana ja huolehdi tarvittavista huoltotoimenpiteistä, kuten siivilän puhdistuksesta tai moottoriöljyn vaihdosta.

8. Tarkkaile pumppaustoimintaa ja varmista, ettei vesi pääse kulkemaan takaisin pumppuun tai pumppualueelle. Tarvittaessa asenna takaiskuventtiili estämään tämän.

9. Ympäristöystävällisyys: huolehdi ympäristöstä ja noudata paikallisia määräyksiä. Älä pumppaa saastunutta tai vaarallista vettä luontoon, vaan ohjaa se asianmukaisesti käsiteltäväksi. Käsittele ja hävitä pumppujen huoltotoimenpiteistä syntyvä jäte oikein.

10. Säilytys: kun pumppu ei ole käytössä, säilytä se kuivassa ja suojatussa paikassa, jotta se ei vahingoitu.

11. Vie pumppu kauden päätyttyä merkkiliikkeeseen huoltoon, näin pumppu on valmiina seuraavalle kaudelle ja lisää merkittävästi pumpun käyttöikää.