HÜDIG IMUPUTKISTOT

Pohjaveden alennuslaitteiston imuputkisto koostuu runkoputkista, jakolinjoista sekä pystyputkista ja niihin asennettavista imukärjistä.

Putkisto-osat liitetään imuputkistoksi letkuin ja liittimin.
Imukärkien erityisen rakenteen avulla kärki porautuu veden paineella maahan, eikä niiden asennukseen tarvita erillisä porauslaitteita.