Pölyn hallinta


SUOSITELTAVAT TYÖMENETELMÄT TURVALLISEMPAAN JA TEHOKKAAMPAAN PÖLYNHALLINTAAN: Yksi parhaista pölynhallintakeinoista on veden käyttö. Jos mahdollista, käytä tarpeeksi vettä märkäleikkaamisessa ja -poraamisessa pölyn sitomiseksi vedellä jo pölyn syntypaikalla. Lietteenkerääjään kiinnitettävä imuyksikkö auttaa pitämään työalueen puhtaana. Jos veden käyttö ei ole mahdollista työpaikalla, leikkaus-, poraus- ja hiontalaitetta tulee käyttää keräävän integroidun pölynkerääjän tai tiiviisti istuvan pölysuojan kanssa. Laite liitetään pölynerottimeen, jossa on asianmukainen ilmavirta ja kohteeseen soveltuva kapasiteetti ja joka on varustettu myös HEPA H13 -suodattimilla. Käytä työalueen puhdistukseen lattiaharjan sijaan kaavinta. Käytä työmaan imuroinnissa aina HEPA H13 -suodattimilla varustettua pölynerotinta / työmaaimuria.