Imurit


SUOSITELTAVAT TYÖMENETELMÄT TURVALLISEMPAAN JA TEHOKKAAMPAAN PÖLYNHALLINTAAN
Yksi parhaista pölynhallintakeinoista on veden käyttö. Jos mahdollista, käytä tarpeeksi vettä märkäleikkaamisessa/-poraamisessa pölyn sitomiseksi vedellä jo pölyn syntypaikalla. Lietteenkerääjään kiinnitettävä imuyksikkö auttaa pitämään työalueen puhtaana. Jos veden käyttö ei ole mahdollista työpaikalla, leikkaus-/poraus-/ hiontalaitetta tulee käyttää keräävän integroidun pölynkerääjän tai tiiviisti istuvan pölysuojan kanssa. Laite liitetään pölynerottimeen, jossa on asianmukainen ilmavirta ja kohteeseen soveltuva kapasiteetti ja joka on varustettu myös HEPA H13 -suodattimilla. Käytä työalueen puhdistukseen lattiaharjan sijaan kaavinta. Käytä imuroinnissa aina HEPA H13 -suodattimilla varustettua pölynerotinta
HUOM! Tavalliset / kotitaloudessa käytettävät pölynimurit eivät pysty keräämään hengittyviä pölyhiukkasia eikä niitä sen vuoksi pidä käyttää tähän tarkoitukseen. Lisäksi voidaan käyttää yhtä tai useampaa kannettavaa, tehokkailla HEPA H13 -suodattimilla varustettua ilmanpuhdistinta/-pesuria – näin voidaan helposti vähentää ilmassa leijuvaa hengittyvää pölyä ja suojata työntekijöitä. Riittävän suojauksen varmistamiseksi erittäin pölyisissä ympäristössä tai pitkäaikaisessa altistumisessa pölylle käyttäjän tulee käyttää lisäksi hengityssuojainta.