Talhu on Future Workplaces 2023 -sertifioitu

Talhulle on toista vuotta peräkkäin myönnetty Future Workplaces -sertifikaatti. Tunnustus myönnetään, kun työpaikan hyvästä yrityskulttuurista on huolehdittu työyhteisön sisällä poikkeuksellisen hyvällä työntekijä-ymmärryksellä.

Talhulla huolehditaan säännöllisistä henkilöstölle suunnatuista kyselyistä, joiden avulla halutaan ylläpitää positiivista yrityskulttuuria. Tänäkin vuonna Talhulla järjestettiin Siqni-kysely, joka on todettu aiemminkin erinomaiseksi tavaksi selvittää työntekijöiden tyytyväisyyden lisäksi myös heille tärkeimmiksi koetut asiat työyhteisössä.

Siqni-kyselyssä työntekijät valitsevat viisi tekijää, jotka ovat heille merkityksellisimpiä omassa työssään. Työntekijät myös vastaavat, miten hyvin nämä tekijät toteutuvat nykyisessä työtehtävässä. Tämäntyyppiset tiedot antavat yritykselle arvokasta tietoa tärkeimmistä kehitysalueista ja parannusehdotuksista, jotka voivat edistää työntekijäkokemuksen parantamista.

Kyselyn vastauksien perusteella Talhun työntekijöiden valitsemat tärkeimmät ja merkityksellisimmät tekijät toteutuivat Talhulla hyvin. Työntekijöiden mielestä merkityksellisimmät tekijät työpaikalla olivat mm. työpaikan vahva yhteishenki, vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työympäristöön sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino. Kaikissa näissä tekijöissä vastaajat olivat antaneet toteutuksesta korkeat arvosanat. Lisäksi henkilöstöstä lähes 80% suosittelisi Talhua työpaikkana.

Kyselyn yhteydessä työntekijät antoivat myös runsaasti konkreettisia kehitysehdotuksia, jotka auttavat kehittämään Talhun positiivista yrityskulttuuria vahvemmin jatkossakin. Ehdotuksia tullaan käsittelemään henkilöstöryhmien palavereissa sekä kehityskeskusteluissa.

Lue lisää Future Workplaces -sertifikaateista.

Jaa artikkeli somessa: